Asociacion Yoruba

Filiales Asociación Cultural Yoruba de Cuba.

Institución: Asociación Cultural de Religiones Africanas “Babalu Aye” INC (A.C.R.A.B.A)

Presidente: Sr. Pedro Juan Rosado

Dirección: 920 de Coop City Bulevar. Suite 24-D Bronx, New York U.S.A Código: 10475

Teléfono: 718-926-1161

Móvil:

E mail: templo.acraba.inc.2012@gmail.com

Pág. Web:

País: USA